Profesionalni upravnik

Profesionalni upravnik zgrade

.

NAZOVITE HITNE INTERVENCIJE

Pojedini radovi hitnih intervencija (pucanje cevi, zagušenje kanalizacije, zaglavljivanje u liftu i dr.) se izvršavaju, svakodnevno, 24 časa, bez odlaganja, radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove sigurnosti, zaštite imovine od oštećenja i dovođenja zgrade, njenih delova, uređaja, instalacija i opreme u stanje ispravnosti, upotrebljivosti i sigurnosti.
Telefon službe hitnih intervencija je: +381.60.42.42.838

Prijavu nam možete poslati na gore naveden telefon ili preko informacionog sistema.
Radno vreme: 00.00-24.00

 

- . -

Aktivnosti na održavanju zgrade vrše se kroz:
1) hitne intervencije,
2) tekuće održavanje i
3) investiciono održavanje.

Hitne intervencije su aktivnosti koje se bez odlaganja izvršavaju radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove sigurnosti, zaštite imovine od oštećenja i dovođenje zgrade, njenih delova, uređaja, instalacija i opreme u stanje ispravnosti, upotrebljivosti i sigurnosti.

Svaki vlasnik zgrade, odnosno vlasnik posebnog dela zgrade, dužan je da odmah po saznanju o potrebi izvođenja hitnih intervencija na zgradi, odnosno zajedničkim delovima zgrade, o tome obavesti upravnika, odnosno profesionalnog upravnika u stambenoj zgradi, odnosno nadležni organ u slučaju zgrade druge namene.

Profesionalni upravnik redovno obilazi zgradu kako bi evidentirao potencijalne probleme u i oko zgrade a samim tim preduzeo odgovarajuće mere u sprovođenju tekućeg i investicionog održavanja zgrade, u skladu sa finansijskim mogućnostima zgrade.

Ukoliko zgrada nema finansijske mogućnosti upravnik zgrade predlaže visinu naknade za određene, neophodne radove, kako bi se izbegli problemi i radovi na hitnim intervencijama.

Pored svih mera moguće je da se desi neka vrsta havarije, jer ljudsko oko ipak ne može sve videti kao ni predvideti, te se u tom slučaju preduzimaju radnje HITNE INTERVENCIJE kojom se otklanja opasnost koja ih je izazvala.

VAŽNO JE KOLIKO STANARI MESEČNO IZDAVAJAJU ZA INVESTICIONO I TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADE jer se svi radovi u zgradi izvode i sprovode u skladu sa sredstvima kojima zgrada raspolaže.

Ipak je lakše izdvojiti mesečno 400 - 500 dinara po stanu nego li odjednom platiti ukupan iznos za radove koje treba hitno uraditi.

Hitne intervencije u zgradi

PROFESIONALNI UPRAVNIK SA VIŠE OD 17 GODINA ISKUSTVA

PROFESIONALNI UPRAVNIK ZGRADE

Prijava vlasnika

Kontakt

Organizator profesionalnog upravljanja:
Balkan biznis klub d.o.o. Beograd
Pariske komune 2
11070 Novi Beograd
PIB: 103865805
MB: 20039850
+381.60.6000.249
info@profesionalniupravnikzgrade.com

Radno vreme:
ponedeljak - petak: 09:00 - 17:00 časova
subota-nedelja: ne radimo

 

Hitne intervencije 24h:
telefon:
+381.60.42.42.838

HITNE INTERVENCIJE PROFESIONALNI UPRAVNIK

ONLINE DOSTAVA PROMENE PODATAKA VLASNIKA

ZAKAŽITE SASTANAK SA PROFESIONALNIM UPRAVNIKOM

Svaki naš email koji šaljemo potpisan je digitalnim potpisom kao znak garancije da je email poslan sa naše email adrese info@profesionalniupravnikzgrade.com

Informacioni sistem

PRIJAVA NA INFORMACIONI SISTEM

PRIJAVA NA INFORMACIONI SISTEM

Vaše je pravo da budete uvek i na vreme informisani

Detaljnije o informacionom sistemu

Važni telefoni
HITNA POMOĆ 194
VATROGASCI 193
POLICIJA 192