Profesionalni upravnik

Profesionalni upravnik zgrade

.

Prava i uslovi korišćenja

Prilikom upotrebe naših usluga poveravate nam svoje podatke.
Znamo koliko je to velika odgovornost i naporno radimo kako bismo zaštitili vaše podatke i omogućili vam nadzor nad njima.

Molimo Vas da pažljivo pročitate:

 

PRAVA I USLOVI KORIŠĆENJA - GDPR

Poslednja izmena: 18.06.2022.

PRAVA I USLOVI KORIŠĆENJA

Balkan biznis klub d.o.o. organizator profesionalnog upravljanja u stambenim zajednicama i profesionalni upravnik koji je zaposlen kod organizatora na neodređeno vreme (u daljem tekstu: Organizator), Pariske komune br. 2, 11077 Novi Beograd, PIB: 103865805, u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne zakone i propise, a naročito Zakon o stanovanju i održavanju zgrada i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Zaštita i sigurnost ličnih podataka vlasnika posebnih delova (u daljem tekstu: Korisnika) je prioritet Organizatora.
Svaka novonastala promena po pitanju privatnosti će biti navedena u ovim pravima i uslovima korišćenja, na početnoj stranici i svakom drugom mestu koje smatramo odgovarajućim.

Molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

Organizator vam želi dobrodošlicu. Organizator vam pruža svoje usluge u skladu sa sledećim Pravima i uslovima korišćenja, koje mi možemo povremeno ažurirati, a da vi o tome ne budete obavešteni. Možete pregledati najnoviju verziju Prava i uslova korišćenja bilo kada na našem internet sajtu https://www.profesionalniupravnikzgrade.com .

PRIVATNOST PODATAKA

Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika veb-sajtova je od najvećeg značaja za Organizatora. Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa Organizatorom usklađene su sa propisima Republike Srbije, a takođe prate intenciju GDPR.

Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju Vaš identitet, npr. Vaše ime i prezime, adresa, broj telefona, IP adresa ili e-mail. Organizator ne prikuplja podatke o ličnosti bez vaše dozvole tj. ukoliko vi niste voljni da nam ih date npr. kada popunjavate i šaljete elektronski, on-line, formular ili se prijavljujete za pristup informacionom sistemu, kao i primanje informacija putem newslettera.

Prihvatanjem ovih Uslova dajete izričit pristanak tj. dajete saglasnost da Organizator prikuplja, obrađuje Vaše lične podatke, kao i podatke o pritužbama u svrhu brige o korisnicima, rešavanja reklamacija, kao i praćenja preferencija — potreba korisnika, kako bi Organizator ocenio da li ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga i proizvoda. Sve posredovane informacije su sigurne, nećemo ih ni pod kojim uslovima zloupotrebiti niti prodavati na tržištu, što Vam osigurava potpuno sigurno i bezbedno poslovanje i saradnju sa Organizatorom. Svi zaposleni kod Organizatora upoznati su sa ovim odredbama i odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Organizator preduzima sve mere kako bi maksimalno osigurao lične podatke. Ti podaci su brižljivo osigurani od gubitka, uništavanja, izmena, falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog pristupa ili upotrebe.

Organizator preporučuje svim roditeljima ili starateljima da decu uče bezbednom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na internetu. Maloletnici ne bi trebalo da otkrivaju svoje lične podatke Organizatoru bez prethodne dozvole roditelja ili staratelja.


AUTOMATSKI ZABELEŽENE INFORMACIJE (one koje nisu lični podaci)


Kada pristupite veb-sajtu Organizatora, opšte informacije, koje se ne smatraju ličnim (internet browser, broj poseta, prosečno vreme koje trošite na sajtu, stranice koje otvarate) se automatski beleže (taj proces nema veze sa registracijom na sajtu). Ove informacije se upotrebljavaju kako bismo održavali veb sajt, poboljšavali njegov sadržaj i funkcionalnost. Podaci se ne razmatraju detaljno, ne objavljuju se javno, niti ustupaju trećim licima.


SAGLASNOST


Korišćenjem internet sajta Organizatora dajete svoju saglasnost sa ovim uslovima korišćenja i politikom privatnosti. Popunjavanjem elektronskih formulara na veb sajtu Organizatora i unosom, kao i dostavom, Vaših ličnih podataka saglasni ste da Organizator obrađuje Vaše podatke, koje ste dostavili Organizatoru.
Ostavljanjem Vaših podataka, e-mail adrese i korišćenjem elektronskih formulara i servisa dajete saglasnost da Vam se obaveštenja i dokumentacija šalju u elektronskom obliku, na mail adresu koju ste ostavili. Organizator će komunicirati sa Vama putem pisma, obaveštenja, telefona ili elektronske pošte (e-mail-a). Podatke o Vama, dobijene, od Vas, preko online formulara ne čuvamo duže od godinu dana, a čuvamo ih samo kao dokaz Vašeg obraćanja nama.


KOJE PODATKE O LIČNOSTI NE OBRAĐUJEMO


Organizator ne obrađuje i ne prikuplja podatke o ličnosti kojom se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje ili opredeljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.


RUKOVODILAC OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI


Organizator je rukovodilac obrade podataka o ličnosti na osnovu Zakona ostanovanju i održavanju zgrada. Organizator kao rukovodilac obrade podataka o ličnosti određuje svrhu i sredstva obrade podataka o ličnosti i odgovoran je za čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi.

Organizator, u svom poslovanju, može da bude i izvršilac obrade podataka o ličnosti u slučaju u kom obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa pisanim uputstvom rukovodioca obrade podataka o ličnosti.


SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI


Organizator prikuplja podatke vlasnika posebnih delova i one podatke koje vlasnici posebnih delova dostave, preko pisanih dokumenata i elektronskih formulara na veb sajtu Organizatora, kako bi mogao obavljati i pružiti svoju uslugu i izvršavati svoje obaveze u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, kao i drugih Zakona vezanih za usluge koje Organizator organizuje.


SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI


Organizator je u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtevima imenovao Službenika za zaštitu podataka o ličnosti koga možete kontaktirati vezano za sva pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili ostvarivanja prava na zaštitu podataka o ličnosti.
Kontak e-mail: podaci@profesionalniupravnikzgrade.com ili putem kontakt telefona: +381.60.6000.249


IZVOR NAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Organizator prikuplja podatke na osnovu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada i to:

 • sa sajta Republičkog geodetskog zavoda,
 • od JKP Infostan-tehnologije i
 • od naših korisnika, koje nam oni samostalno dostave.

 

PODACI O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO


Podaci koje prikupljamo zavise od: vrste usluge koju pružamo našim kupcima, korisnicima i klijentima, namere korisnika da koristi naše usluge, od vrste ugovora kog sklapamo sa našim klijentom, kao i o nameri korisnika da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo da izvršimo uslugu, a uključuju:

 • osnovne lične podatke fizičkog lica (ime i prezime, jmbg)
 • osnovne kontakt podatke (adresa stanovanja, adresa prebivališta, broj telefona, e-mail adresa)
 • osnovne lične podatke pravnog lica (naziv firme, pravni oblik firme, PIB, MB)
 • osnovne kontakt podatke pravnog lica (adresa, broj telefona, e-mail adresa)
 • podatke vezane za korišćenje veb stranice www.profesionalniupravnikzgrade.com
 • podatke neophodne za sklapanje ugovora sa klijentima
 • ostale podatke neophodne za ostvarenje klijentovih prava baziranih na Zakonu o stanovanju i održavanju zgradaPRIKULJANJE I KORIŠĆENJE PODATAKA O LIČNOSTI


Organizator prikuplja i upravlja podacima o ličnosti u svrhu dobrog poslovnog odnosa sa klijentom kako bi ispunio zakonske i regulatorne obaveze kao i svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa zakonitog poslovanja.

Razlozi zbog kojih obrađujemo podatke o ličnosti radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obaveza su:

 • obavljanje usluge profesionalnog upravljanja zgradom na osnovu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada,
 • administracija ugovornog odnosa,
 • upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija,
 • postupak dostave računa, naplate ili prisilna naplata dugova,
 • druge zakonske obaveze koje proizlaze iz poslovanja Organizatora.

Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na bazi naših poslovnih legitimnih interesa su:

 • zakonska obaveza na osnovu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada,
 • obaveštavanje o promenama vezanim za uslove poslovanja,
 • sprečavanje i otkrivanje prevare.


PRISTUP PODACIMA O LIČNOSTI


Organizator preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se prikupljeni podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa navedenom svrhom. Ukoliko je neophodno, u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, kao i poslovnih aktivnosti korisnika kojima Organizator pruža uslugu, pristup podacima o ličnosti će biti omogućen trećim stranama i to: državnim organima i organima javne vlasti koja u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti.

Svi osim državnih organa i organa javne vlasti podatke o ličnosti obrađuju isključivo prema uputstvima Organizatora.


OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI


Korisnički podaci o ličnosti će biti obrađivani u Republici Srbiji od strane izvršilaca obrade koji su navedeni u poglavlju Pristup podacima o ličnosti, a čija je odgovornost i obaveza zaštita podataka o ličnosti i čuvanje njihove poverljivosti definisane ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim merama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši podaci koje je Organizator prikupio u svrhe navedene u poglavlju Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti neće biti dostupni nikome ko za to nema ovlašćenje Organizatora.
 

VAŠA PRAVA U POGLEDU PODATAKA O LIČNOSTI


Pravo pristupa
Omogućavamo vam da imate pristup podacima o vama koje obrađujemo. To znači da sa nama možete kontaktirati i daćemo vam kopiju informacija o tome koje vaše lične podatke obrađujemo i u koje svrhe.

Pravo na ispravku
Pojedinac na koga se odnose podaci o ličnosti ima pravo da ostvari pravo ispravke netačnih i nepotpunih podataka, bez bespotrebnog odlaganja koje u vezi s njim obrađujemo. U slučaju da podatke o ličnosti pojedinca dobijamo iz javno dostupnih registara, molimo vas da se najpre direktno obratite predmetnom telu u ispravite svoje podatke.

Pravo na brisanje
Imate pravo da tražite brisanje svojih podataka o ličnosti iz naših baza podataka. Vašim zahtevima ćemo udovoljiti, osim podataka za koje imamo pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka.

Pravo na prigovor
Imate pravo na prigovor određenih vrsta obrade podataka o ličnosti.
Možete se suprotstaviti određenoj upotrebi podataka o ličnosti ako se ovi podaci obrađuju u druge svrhe od onih potrebnih za obavljanje naših usluga ili za ispunjavanje zakonske obaveze. Možete se takođe suprotstaviti daljoj obradi podataka o ličnosti po prethodnoj saglasnosti. Ukoliko se suprotstavljate daljoj obradi podataka o ličnosti, to može umanjiti mogućnosti za upotrebu naših usluga.

Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo da tražite da vaše podatke o ličnosti za određene namene više ne obrađujemo. U tom slučaju, vaše podatke ubuduće nećemo više koristiti za namene na koje se odnosi vaša zabrana.

Pravo na prenosivost podataka
Imate pravo da vam podatke koji se odnose na vas pošaljemo u strukturisanoj i opšte korišćenoj i mašinski čitljivoj formi, a vi ih možete proslediti drugom operatoru. Uzmite u obzir da to važi samo za podatke koje smo dobili direktno od vas.


OSTVARIVANJE PRAVA


Prava možete ostvariti na taj način što ćete nam poslati običnom ili elektronskom poštom na dole navedene adrese sledeće podatke: ime i prezime, adresa, elektronska adresa ili telefonski broj i bilo kakav dodatni identifikacioni kriterijum koji će nam omogućiti vašu nesumnjivu identifikaciju.

Možemo tražiti i dodatne informacije neophodne za potvrdu vašeg identiteta. Možemo odbaciti zahteve koji se nerazumno ponavljaju, koji su preterani ili očigledno neosnovani.

Ukoliko smatrate da podatke ne obrađujemo u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka o ličnosti, možete uložiti žalbu nama i kod nadležnog nadzornog organa (Poverenika za informacije).
 

KONTAKT


Za bilo kakva pitanja o načinu korišćenja podataka o ličnosti možete nas kontaktirati telefonom, e-mailom ili poštom kako sledi:


Za komunikaciju zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti potrebno je koristiti komunikacijske kanale definisane u poglavlju „Ostvarivanje prava“ kako bi svaki zahtev bio prihvaćen, a korisnik kao inicijator identifikovan.


PRAVO NA PRIGOVOR NADZORNOM ORGANU


Osim prigovora na obradu podataka o ličnosti Organizatoru, prigovor na obradu ličnih podataka moguće je podneti i kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11120, Tel: +381.11.3408.900, Faks: +381.11.3343.379, email adresa: office@poverenik.rs . Posetite internet sajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti


ČUVANJE PODATAKA O LIČNOSTI


Vremenski period čuvanja podataka o ličnosti korisnika zavisi od svrhe zbog koje ih obrađujemo.

Podaci prikupljeni zbog obrade bazirani na zakonskoj osnovi, čuvaju se u skladu sa vremenskim ograničenjima i odredbama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada. Organizator čuva podatke o ličnosti celo vreme dok je na snazi Ugovor o poslovnoj saradnji između Organizatora i Stambene zajednice. Nakon isteka Ugovora o poslovnoj saradnji Organizator čuva podatke o ličnost još 365 dana od dana raskida Ugovora.

Nakon isteka ili raskida Ugovora o poslovnoj saradnji Organizator suspenduje pristup svim licima koja su imala pristup informacionom sistemu.

Organizator čuva podatke još 365 dana od dana raskida Ugovora kako bi uspešno izvršio primo-predaju dužnosti drugom pravnom licu, s tim da Organizator tom licu ne predaje prikupljene podatke o ličnosti ali mu predaje ostalu dokumentaciju u kojoj postoje podaci o ličnosti kao što su: dopisi, ugovori, fakture i druga pisana dokumenta. Drugo pravno lice koje je zaključilo Ugovor sa Stambenom zajednicom je lice koje nasleđuje svu dokumentaciju Stambene zajednice, a koju mu Organizator predaje. Organizator prilikom prestanka Ugovornog odnosa sa Stambenom zajednicom drugom licu predaje pisanu dokumentaciju Stambene zajednice kao što su: fakture (elektronske u obliku pdf dokumenta), Ugovori, odluke, zapisnici, dopisi, elektronski delovodnik (štampan oblik) pri čemu drugo lice preuzimanjem podataka od Organizatora preuzima svaku dalju odgovornost za preuzetu dokumentaciju, u skladu sa Zapisnikom o primo-predaji dužnosti, obradu podataka o ličnosti - o čemu se pravi Zapisnik kako bi se jasno znao datum izvršene primo-predaje dužnosti.
Organizator ima pravo da i nakon obavljene primo-predaje dužnosti, kao i isteka perioda od 365 i dalje čuva dokumentaciju, ali u slučaju da je izvršena primo-predaja dužnosti, Organizator kod sebe poseduje i može čuvati samo elektronsku dokumentaciju, jer je pismena dokumentacija, samom primo-predajom, predata licu koje preuzima dokumentaciju i dužno je čuvati dokumentaciju u skladu sa Zakonima Republike Srbije.
Lice koje je Zapisnikom o primo-predaji dužnosti preuzelo dokumentaciju, u kojoj su vidljivi podaci o ličnosti preuzima i svaku dalju odgovornost u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti od dana izvršene primo-predaje.
 

BRISANJE PODATAKA O LIČNOSTI


Nakon isteka perioda od 365 dana Organizator briše sve podatke o ličnosti tako da je obrisane podatke, nakon isteka tog perioda, nemoguće vratiti, pročitati ili koristiti.
Organizator ima pravo da i nakon isteka perioda, od 365 dana, čuva dokumentaciju ukoliko postoje opravdani, razlozi za tako nešto o čemu više pišemo u delu: ČUVANJE PODATAKA O LIČNOSTI.
Prilikom brisanja dokumenata a samim tim i podataka o ličnosti Organizator o tome poseduje Zapisnike o primo-predaji dužnosti kao i Odluku o brisanju i datumu brisanja elektronske dokumentacije koju je Organizator čuvao kod sebe.


AŽURIRANJE INFORMACIJE O OBRADI PODATKA O LIČNOSTI


Organizator redovno revidira i ažurira Informacije o obradi podataka o ličnosti u skladu sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima ili na osnovu zakonskih i regulatornih obaveza kao i na osnovu podataka koje lice čiji se podaci obrađuju dostavi Organizatoru putem elektronskih formulara na veb sajtu Ogranizatora. Važeća verzija Informacije o obradi podataka o ličnosti dostupna je na ovoj našoj internet stranici www.profesionalniupravnikzgrade.com. Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na veb stranici Organizatora ili direktno Vas informisati.


INFORMACIONI SISTEM I KORIŠĆENJE INFORMACIONOG SISTEMA


Organizator je vlasnik informacionog sistema (u daljem tekstu: IS) koji je namenjen profesionalnom upravniku, vlasnicima posebnih delova u Stambenoj zajednici, stambenoj-poslovnoj zajednici i Organizatoru sa ciljem bržeg i pravovremenog informisanja vlasnika posebnih delova zgrade, što je obaveza po Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada.
Vlasnici posebnih delova stambene zajednice i stambeno-poslovne zajednice (u daljem tekstu: Korisnici) koriste IS na sopstvenu odgovornost. Zahtev za korišćenje IS Korisnik šalje Organizatoru elektronski preko veb adrese: https://www.profesionalniupravnikzgrade.com/Profesionalni+upravnik/Informacioni+sistem/Pristup+vlasnika

Korisnik za pristup IS koristi korisničko ime i šifru, koju mu dodeljuje Organizator i kreira nalog korisnika, s tim što Organizator ima mogućnost izmene korisničkog imena i šifre Korisnika zbog bezbednosnih razloga i na zahtev korisnika. U slučaju promene pristupnih parametara Korisnika, Organizator obaveštava korisnika (preko emaila, mobilnog telefona i slično) i dostavlja mu nove podatke za pristup. Organizator procenjuje kad korisničko ime i šifra korisnika nisu dovoljno bezbedni, a razlozi najčešće mogu biti: dostavljeni podaci su kratki, u podacima postoje zabranjeni karakteri (kao npr: ', ?, / i slično). Karakteri koji su dozvoljeni za korisničko ime i šifru su brojevi od 0 do 9 i slova od A do Z. Zabranjeno je korišćenje svih ostalih karaktera, kao što su: šđčćž (velika i mala slova, kao i sva čirilična slova).
Organizator zabranjuje korišćenje gore navedenih karaktera u cilju bezbednosti Korisnika IS, kao i samog IS.
Korišćenjem IS dajete saglasnost Organizatoru da obrađuje vaše lične podatke.

Prilikom registracije naloga od strane Korisnika, Korisnik dostavlja lične podatke kao: ime i prezime, email adresu, broj kontakt telefona, adresu, broj stana ili lokala, sprat na kom se nalazi stan ili lokal, Grad, Opština, username, šifra, kao i podatke o pravnom licu ako je vlasnik stana ili lokala pravno lice: naziv firme, PIB, MB. Korisnik ima mogućnost da dostavi i tekstualnu primedbu, kao i sugestije. Pre slanja formulara Korisnik elektronski čekira (potvrđuje) Izjavu o odgovornosti kojom garantuje da su navedeni podaci tačni i daje svoju saglasnost sa ovim uslovima korišćenja.

Nakon isteka ili raskida Ugovora o poslovnoj saradnji Organizator suspenduje pristup svim licima koja su imala pristup informacionom sistemu.


NAMENA INFORMACIONOG SISTEMA


Organizator koristi informacioni sistem za lakši, brži i efikasniji rad dok obavlja uslugu definisanu Ugovorom između Organizatora i Stamene zajednice. Organizatoru i korisnicima je IS ujedno i evidencija plana i realizovanih aktivnosti.

Korisnike preko IS Organizator online informiše:

 • o svim poslovima koje Organizator sprovodi u zgradi, u skladu sa Odlukama Stambene zajednice (obaveštenja),
 • o finansijskom stanju zgrade,
 • ličnom finansijskom stanju, odnosno pregledu poslednjeg računa korisnika koji sadrži izmirene i neizmirene (dugovanje) obaveze Korisnika prema Stambenoj zajednici, kamatu, pregled prethodno izvršenih uplata i druge informacije koje Račun mora da sadrži,
 • o važnim dokumentima zgrade kao što su odluke, zapisnici, Ugovori i slično,
 • o popisanom stanju vodomera zgrade i drugo.

Korisnik preko IS vidi svoje osnovne podatke koje može menjati s tim da korisnik ne može direktno menjati svoje osnovne podatke, već ih menja Organizator kad utvrdi da je izmena podataka opravdana.
Korisnik preko IS ima pregled osnovih podataka o nekretnini, broju članova domaćinstva vlasnika nekretnine i druga obaveštenja koja Organizator smatra da su od velike važnosti za Korisnika.

Organizator u IS Korisnika obaveštava koji su podaci neophodni za izvršenje usluge Organizatora a koji nisu, te ih Korisnik ne mora dostaviti Organizatoru.

Pored informisanja Korisnici imaju mogućnost praćenja svih prijava kvarova koje su prijavili vlasnici posebnih delova zgrade u kojoj korisnik ima nekretninu u svom vlasništvu, kao i slanja Organizatoru svoje prijave u kojoj prijavljuje promene podataka vlasnika, kvarove, primedbe i probleme.
Organizator ne dozvoljava licu čiji se podaci obrađuju da može pristupiti podacima drugog lica i čini sve da to spreči.
Organizator ima zaštite koje koristi da bi zaštitio podatke o ličnosti koje obrađuje, beleži svaku posetu, svakog posetioca IS-u, sa njegovom IP adresom i datumom, sa ciljem sprečavanja zloupotrebe IS-a i podataka.

Korisnik IS popunjavanjem i dostavljanjem podataka Organizatoru materijalno i krivično garantuje da su dostavljeni podaci tačni, svestan da Organizator može podneti prijavu protiv korisnika IS ukoliko šalje netačne podatke. Korisnik dostavom podataka, preko elektronskih formulara na veb sajtu Organizatora daje pristanak da Organizator vrši obradu dostavljenih podataka. U slučaju kad korisnik zloupotrebljava IS, Organizator može privremeno ili trajno zabraniti pristup Korisnika IS-u. U slučaju zabrane korišćenja IS korisniku od strane Organizatora, korisnik nema pravo na naknadu materijalne štete zbog toga.

Pristup IS-u korisnik može ostvariti preko računara, mobilnog telefona novije generacije i drugih uređaja koji su priključeni na internet, a imaju mogućnost upotrebe internet browsera (pregledača).

Korisnik ima pristup IS od onog dana kad za to podnese zahtev preko veb formulara pa sve do dana dok je Ugovor na snazi između Organizatora i Stambene zajednice. Nakon raskida Ugovora, Korisnik ima pristup svojim podacima još 30 dana, a nakon tog roka nema pristup svojim podacima ni podacima koji postoje u IS. Organizator sve podatke o ličnosti briše u skladu sa odredbom: "Čuvanje podataka o ličnosti" u ovom dokumentu.

U toku rada, nakon rada i završetka pregleda informacija na IS Korisnik je dužan da prati pisane instrukcije Organizatora, napomene i slično, kao i da se po završetku rada izloguje, klikom na link ODJAVA.

Povremeno i kratkotrajno Korisnici neće imati pristup IS-u u momentima kad Organizator vrši ažuriranje sistema o čemu će Korisnici biti obavešteni dolaskom na početnu veb stranicu IS.

Nakon isteka ili raskida Ugovora o poslovnoj saradnji Organizator suspenduje pristup svim licima koja su imala pristup informacionom sistemu.
 

PRAVILA ELEKTRONSKE KORESPODENCIJE
 

Svaki e-mail sa prilozima koji je prometovan sa servera profesionalnog upravnika (u daljem tekstu zajedno: „Poruka“) je vlasništvo „Balkan biznis klub“ d.o.o. (u daljem tekstu: „BBK“) i namenjen je isključivo primaocu/primaocima na koga/koje je adresiran. U slučaju da smatrate da ste Poruku primili greškom, potrebno je da o tome bez odlaganja obavestite kako pošiljaoca tako i stručne službe TS na adresu: info@profesionalniupravnikzgrade.com i Poruku obrišete sa vašeg računara. Molimo da imate u vidu da se svaka Poruka upućena sa servera - domena profesionalniupravnikzgrade.com i od strane lica registrovanih na tom domenu, smatra poslovnom korespondencijom Balkan biznis klub d.o.o. i da svaka Poruka predstavlja poslovnu tajnu kompanije Balkan biznis klub d.o.o. Osim toga, pojedini sadržaji mogu predstavljati poslovne tajne drugih kompanija, službene tajne državnih organa i druge podatke koji nisu namenjeni drugim licima osim onim na koje je Poruka adresirana.

Komunikacijom sa email adresama koje se nalaze na domenu profesionalniupravnikzgrade.com dajete saglasnost BBK za obradu podataka o ličnosti.

Molimo da imate u vidu i da Poruka može sadržati lične podatke građana i informacije koje podležu zaštiti kako zakonskih, tako i internih propisa BBK, i kojima se rukuje prema posebnim procedurama koje ti propisi uređuju. Neovlašćeno korišćenje i rukovanje ličnim podacima mimo pomenutih propisa i procedura povlači zakonsku odgovornost.

Mišljenja i stavovi iskazani u Porukama ne predstavljaju nužno zvanična i pravno-obavezujuća mišljenja i stavove kompanije Balkan biznis klub d.o.o. U slučaju da su vam isti potrebni u svrhe poslovanja sa BBK ili informisanja, molimo da ih zatražite od ovlašćenih lica BBK na jasan i nedvosmislen način. Adrese ovlašćenih lica kao i lica ovlašćenih za komunikaciju ispred BBK dostupna su na našim internet-stranicama i u javnim registrima u Republici Srbiji.

Svako umnožavanje, čuvanje, prosleđivanje, štampanje i objavljivanje celine, delova Poruke ili sadržine informacija iz Poruke je neovlašćeno i zakonom zabranjeno. Skrećemo vam pažnju, da neovlašćeno korišćenje i prometovanje Poruka ili njihove sadržine na bilo koji način može izazvati vašu materijalnu, disciplinsku pa i krivičnu odgovornost zavisno od vrste korespondencije i samog sadržaja konkretne Poruke, a u skladu sa zakonskim propisima. BBK raspolaže najsavremenijim sistemima odbrane svojih poslovnih mreža od kompjuterskih virusa, štetnih kodova i neovlašćenih upada i o prevenciji njihovih štetnih posledica u odnosu na elektronsku korespondenciju i lične podatke njenih učesnika i drugih lica stara se u skladu s najvišim međunarodnim standardima i domaćim propisima iz tih oblasti.

Ipak, obzirom na praksu u savremenom elektronskom saobraćaju, BBK ne snosi odgovornost u vezi sa eventualnim posledicama koje može pretrpeti bilo koje lice po osnovu informacija sadržanih u Poruci, zloupotreba Poruke i njenog sadržaja, štetnog koda ili kompjuterskog virusa.


Elektronsko glasanje u sklopu informacionog sistema


U skladu sa članom 44. stav 4. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada Organizator koristi informacioni sistem za lakši, brži i efikasniji rad stambene zajednice te preko IS daje mogućnost vlasnicima posebnih delova u stambenoj zajednici (u daljem tekstu: Vlasnik) da glasaju elektronski.

Glasanje se obavlja onda kad Organizator postavi predlog izjave na IS, za koju Vlasnik posebnog dela može elektronski glasati.

Vlasnik se loguje na IS na web adresi: https://www.profesionalniupravnikzgrade.com/racun unosom pristupnih parametara koji su poznati samo njemu i nikom više, te Vlasnik pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću garantuje da jedino on zna pristupne parametre naloga Vlasnika za pristup IS i da je glasanje obavio on.

Vlasnik se pored navedenog slaže da elektornsko glasanje ima istu dokaznu snagu kao originalni pisani dokument, svojeručno potpisan, te da odštampani primerak elektronskog dokumenta ima istu dokaznu snagu kao originalni pisani dokument i može se koristiti kao dokaz saglasnosti Vlasnika sa tekstom predloga izjave, a služi za donošenje odluke od strane skupštine stambene zajednice.

Nakon obavljenog elektronskog glasanja Vlasnik dobija potvrdu, na email adresu, koju je sam naveo, o prijemu koja sadrži:

 • identifikacionu oznaku elektronske poruke koju je dodelio IS,
 • podatke o pošiljaocu i primaocu,
 • adresu za elektronsku dostavu,
 • naslov predloga teksta izjave.
 • tekst predloga izjave,
 • datum i vreme prijema elektronske poruke od strane IS,

te se od Vlasnika, u emailu, zahteva da potvrdi svoju saglasnost sa predlogom teksta izjave tako što će kliknuti na određeni link naveden u emailu.
Ukoliko Vlasnik ne potvrdi svoju saglasnost sa predlogom teksta izjave u emailu, njegov glas ne ulazi u kvorum za donošenje odluke skupštine stabene zajednice.

Vlasnik se slaže da profesionalni upravnik i organizator profesionalnog upravljanja nisu odgovorni za štetu nastalu zbog korišćenja usluge elektronskog glasanja od strane Vlasnika jer svaki Vlasnik ima mogućnost da zatraži promenu pristupnih parametara koji mu služe za pristup IS, kako bi bio siguran da jedno on ima pristup svom nalogu na IS.

Svaku zloupotrebu ili zahtev da se promene pristupni parametri za nalog Vlasnika na IS, Vlasnik je u obavezi da prijavi profesionalnom upravniku ili organizatoru profesionalnog upravljanja na email adresu: info@profesionalniupravnikzgrade.com ili na telefon broj: +381.60.6000.249.


NEWSLETTER I UPOTREBA PODATAKA O LIČNOSTI ZA MARKETING


Korišćenjem IS od strane Korisnika Organizator, kad za to postoji potreba šalje Korisniku važne informacije na njegov email, koji Korisnik sam dostavlja Organizatoru a samim tim i prihvata prijem email-ova od Organizatora. Ukoliko Korisnik ne želi više primati obaveštenja od Organizatora potrebno je da tu opciju odabere u IS ili obavesti Organizatora o tome.

Za isporuke Newsletter-a Organizator može da koristi tehničke usluge spoljnjih poslovnih partnera. U navedenom slučaju Organizator ne daje na obradu adresu elektronske pošte koju je Korisnik prijavio za dobijanje Newsletter-a.

Organizator neće korisničke kontakt podatke date za prijavu na Newsletter deliti sa trećim stranama.
Uz navedeno, Organizator će na korisnikovu adresu elektronske pošte dostaviti informacije o promenama u vezi sa našim poslovanjem i odnosom sa klijentom, kupcem kao korisnikom naših usluga.


KRŠENJE USLOVA


Molimo prijavite svako kršenje Prava i uslova korišćenja korisničkom servisu na e-mail adresu: podaci@profesionalniupravnikzgrade.com ili telefon: +381.60.6000.249

 

 

PROFESIONALNI UPRAVNIK SA VIŠE OD 17 GODINA ISKUSTVA

PROFESIONALNI UPRAVNIK ZGRADE

Kontakt

Organizator profesionalnog upravljanja:
Balkan biznis klub d.o.o. Beograd
Pariske komune 2
11070 Novi Beograd
PIB: 103865805
MB: 20039850
+381.60.6000.249
info@profesionalniupravnikzgrade.com

Radno vreme:
ponedeljak - petak: 09:00 - 17:00 časova
subota-nedelja: ne radimo