Profesionalni upravnik

Profesionalni upravnik zgrade

.

Kako plaćam profesionalnog upravnika

Naš profesionalni upravnik, u ime stambene zajednice kao pravnog lica, dostavlja račune svim vlasnicima stanova u poštanske sandučiće, koji važe bez pečata i potpisa, a pravnim licima preporučeno preko pošte ili na email.

Račun može, svaki vlasnik posebnog dela, preuzeti i online sa informacionog sistema što je korisno u slučaju da niste u stanu u periodu dostave računa (od 01. do 15. u mesecu).

Račun ima iskazane sve stavke zasebno, za obračunski period za koji je izrađen, koje vlasnici stanova i lokala plaćaju u skladu sa Odlukom Skupštine stambene zajednice i Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (tekuće održavanje, investiciono održavanje, održavanje higijene, naknada za upravljanje i slično).

Račun ima jasno naznačen:

 • obračunski period za koji se ispostavlja,
 • datum izdavanja,
 • rok za plaćanje,
 • broj računa,
 • poziv na broj,
 • opis svake stavke zasebno koja se plaća,
 • evidentirane uplate sa datumima knjiženja, iznosom uplate,
 • ukupno dugovanje,
 • iznos mesečne obaveze,
 • kamatu,
 • nalog za plaćanje (koji se otcepi).

Poslednji račun koji Vam dostavimo sadrži ukupan prikaz dugovanja i proknjiženih uplata, tako da nema potrebe čuvati sve račune koje smo Vam dostavili, a plaćanja obavljate po poslednjem računu koji ste dobili.

Vlasnici stanova i lokala uplaćuju sve uplate na tekući račun Stambene zajednice, a od ukupno uplaćenih sredstava sa računa zgrade, plaća se mesečna naknada za profesionalnog upravnika (u skladu sa Ugovorom između organizatora profesionalnog upravljanja i Stambene zajednice) i ostale usluge u skladu sa Odlukama i Ugovorima Skupštine stambene zajednice.

Uplate za tekuće i investiciono održavanje ostaju na računu Stambene zajednice, jer je to novac koji pripada Stambenoj zajednici!

Za sva Vaša dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju, kontakt telefon: +381.60.6000.249

PROFESIONALNI UPRAVNIK SA VIŠE OD 17 GODINA ISKUSTVA

PROFESIONALNI UPRAVNIK ZGRADE

Prijava vlasnika

Kontakt

Organizator profesionalnog upravljanja:
Balkan biznis klub d.o.o. Beograd
Pariske komune 2
11070 Novi Beograd
PIB: 103865805
MB: 20039850
+381.60.6000.249
info@profesionalniupravnikzgrade.com

Radno vreme:
ponedeljak - petak: 09:00 - 17:00 časova
subota-nedelja: ne radimo

VAŽNI TELEFONI
HITNA POMOĆ 194
VATROGASCI 193
POLICIJA 192